SEO

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik; bir firmanın, kurumun, vakfın veya bu türde çalışan farklı girişimlerin hem şirket içindeki hem de şirket dışındaki duruş, davranış ve imajını temsil etmesine verilen isimdir. Kısacası bir kurumun görünen yüzüdür diyebiliriz. Kurumsal kimlik tasarımı da firmanın faaliyetlerine kişilik, ilke, misyon ve vizyon kazandırması anlamına gelir. Kurumlar kendilerini ifade ederlerken kurumsal kimlik tasarımları ön plana çıkar. Çünkü kurumsal kimlik firmanın prestijini oluştururken, markanın değerinin artmasını sağlayan bir noktadır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik tasarımında öncelikle dikkat edilmesi gereken kısım logo tasarımıdır. Logo tasarımıyla işe başlanır ve logo firmanın yapı taşıdır. Bu yüzden logo tasarımında uygulama alanları üzerinde oldukça düşünülmelidir. Teknik olanaklara bakılarak her alanda kullanılabilecek bir logo tasarımı yapılmalıdır. Ayrıca logonun kurumu tam anlamıyla ifade edebiliyor olması gerekmektedir. Fatura ve makbuzlardan tutun çalışanların iş kıyafetlerine kadar olan her şey logo tasarımında bir bütünü oluşturmalıdır.

Kurumsal kimlik firmaların imzası niteliğindedir ve değişime açık değildir. Bu yüzden firmaların büyüklüğü ne olursa olsun kurumsal kimlik tasarımı yapılırken çok titiz davranılmalıdır. Çünkü markalara bir imaj kazandıracak, hedef müşteri kitlesindeki bilinirliği arttıracak, hizmet ya da ürünlerin tanıtılmasını sağlayacak. Büyük firmalar için, firmanın kendi vizyon ve araçları ile geliştirilen, herkes için ortak tanıma sahip olan bir kurumsal kimlik tasarımı yapılmalıdır.

Kurumsal kimlik oluşturulurken firma detaylı olarak incelenmelidir ve firmanın profili çıkarılarak pazarlama stratejisi belirlenmelidir. Kurumsal kimlik çalışmasında renk analizi ve grafik çalışmaları detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Kurumsal kimlik tasarımı tamamlansa dahi sonuca ulaşmak uzun sürer. 6 ay ve 2 sene içinde çalışmaların işe yarayacağını göreceksiniz. Kurumsal kimliğin oluşturulması bir firmaya şunları katar;

  1. Kurumun isminin son kullanıcıya dahi ulaşması ve kullanıcıda etki yaratması
  2. Kurumun özelliklerinin görsellikle aktarılabilmesi
  3. Kurumun ürün veya hizmetlerinin kalite garantisi
  4. Kurumun ürün veya hizmetlerinin sektörel konum ile ilgili bilgileri aktarabilmesi
  5. Kurumun rakipleri arasında sıyrılabilmesi

Kurumsal Kimlik Tasarımı Aşamaları Nelerdir?

Kurumsal kimlik oluşturulurken beş temel aşamadan yararlanılır. Bunlar;

  1. Tasarım sürecine geçilmeden önce tasarımı yapacak uzmanların tüm işleri belirlemesi ve firmaya onaylatması gerekmektedir. Bu yüzden firma ne istediğine karar vermeli ve uzmanların işini kolaylaştırmalıdır.
  2. İkinci aşama zamanlamadır. Tasarım oluşturma sürecinde belirlenen zamana sadık kalınması gerekmektedir. Ayrıca tasarımların modern olması ve çağa ayak uyduruyor olması gerekir. Böylelikle firmanın geçerliliği artar ve çağdaş kalması sağlanır.
  3. Diğer bir aşama sunum aşamasıdır. Tasarım uzmanlarının sunumlarının firmaya yapıldığı aşamadır.
  4. Düzeltme aşaması olan dördüncü aşamada, sunum aşamasından sonra firmanın istediği düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Tasarımda yapılan iyileştirmelerle tasarım, firmanın isteğine uygun hale gelir.
  5. Son aşama da firma tarafından onaylanan tasarımların tüm alanlarda yayılması sağlanır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu